Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Obsługa zwrotów

Obsługa zwrotów

Realizujemy proces przyjęcia zwrotów towarów z sieci handlowych naszych Klientów.

W zakresie operacji wykonujemy czynności kontroli ilościowej i jakościowej zwracanych produktów, co umożliwia naszym Klientom korygowanie dokumentów zgodnie fizycznie zwróconą ilością towarów handlowych.

Usługa przyjęcia zwrotów może zostać poszerzona o klasyfikację jakościową produktów przy przyjęciu w podziale na magazyny logiczne np. handlowy, outletowy, niepełnowartościowy.

W ramach procesu przyjęcia zwrotu towar jest konsolidowany i pakowany w homogeniczne jednostki magazynowe, co pozwala odsprzedawać towary w pojedynczych sztukach w kolejnym sezonie.

W ramach operacji przyjęcia zwrotu możemy zrealizować:

- odbiór zwrotu ze sklepu
- kontrolę ilościową produktów
- kontrolę jakościową produktów
- klasyfikowanie produktu według ustalonych kategorii
- oznaczenie produktu nową etykietą lub metką
- wymianę opakowania handlowego
- konsolidację do poszczególnych SKU
- przyjęcie do składowania