Zrównoważona logistyka

W naszej działalności kładziemy nacisk na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Prowadzimy szereg projektów, które ukierunkowane są na zrównoważony rozwój, m.in. analizy i wyliczenia w zakresie śladu węglowego, zmniejszanie ilości odpadów oraz bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla pracowników. 

Dbamy o wzrost świadomości proekologicznej naszych Pracowników, dzięki czemu zmniejszamy zużycie wody, gazu i energii elektrycznej. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania jak panele słoneczne, czy oświetlenie LED. 

       

Segregujemy wszystkie wytwarzane odpady. Prowadzimy działania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału eksploatowanych materiałów. Uszkodzone kartony, ponownie wykorzystujemy jako wypełniacz do pakowania przesyłek. Sukcesywnie wprowadzamy elektroniczny system obiegu dokumentów oraz wdrażany inne rozwiązania,  mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów np. bidony dla pracowników zamiast plastikowych kubeczków.

Wybierając podwykonawców czy partnerów biznesowych opieramy się o dobre relacje, wzajemne zrozumienie i wymagania zrównoważonego rozwoju. Oczekujemy, że prowadzone dla nas działania będą spójne z naszą strategią w zakresie ochrony środowiska i jakości.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników, zwiększające ich zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcamy do dalszego rozwoju ekologicznych praktyk w pracy i w życiu prywatnym.