No Limit Smart City

Program No Limit Smart City prowadzimy od 2020 roku. Założeniem projektu jest konsekwentna inwestycja we flotę samochodów elektrycznych, stacje ładowania, magazyny z certyfikatem BREEAM oraz odnawialne źródła energii. 

W dużych aglomeracjach miejskich realizujemy dostawy samochodami elektrycznymi, dzięki czemu ograniczamy emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszamy hałas, który został również uznany za czynnik zanieczyszczenia środowiska.

No Limit Smart City

Program No Limit Smart City obejmuje świadomy wybór nowoczesnych magazynów z certyfikatem BREEAM do prowadzenia usług logistyki kontraktowej. Zastosowane tam technologie pozwalają ograniczać zużycie energii elektrycznej i przyczyniają się do wzrostu komfortu użytkowników. Dodatkowo magazyny wyposażamy w sieci ładowarek AC i DC. Dzięki temu stale monitorujemy i optymalizujemy proces ładowania aut, zapewniając ich gotowość przez całą dobę.

Równocześnie  modernizujemy nasze pozostałe magazyny, wyposażając je w instalacje fotowoltaiczne oraz używamy certyfikowaną energię pochodzącą z odnawialnych źródeł.