Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Projekt "Zautomatyzowany terminal logistyczny e-biznesu"

Projekt "Zautomatyzowany terminal logistyczny e-biznesu"

Umowa o dofinansowanie z dnia 15.09.2009
Wartość projektu 12 608 700 PLN
Dofinansowanie 50% w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4.4.