Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Projekt "Wdrożenie nowych technologii informatycznych"

Projekt "Wdrożenie nowych technologii informatycznych"

Umowa o dofinansowanie z dnia 23.12.2004
Wartość projektu 28 704,80 EUR
Dofinansowanie 30% z Programu Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji.