Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Projekt "Uruchomienie nowoczesnego terminala kompletacji drobnicowej"

Projekt "Uruchomienie nowoczesnego terminala kompletacji drobnicowej"

Umowa o dofinansowanie z dnia 07.08.2006 w Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne No Limit II
Wartość projektu 2 200 000 PLN
Dofinansowanie 50% w ramach Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Działanie 2.3.