Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Projekt "Modernizacja terminala kompletacji drobnicowej"

Projekt "Modernizacja terminala kompletacji drobnicowej"

Umowa o dofinansowanie z dnia 05.10.2005
Wartość projektu 742 142 PLN
Dofinansowanie 30% w ramach Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Działanie 2.3.